Business model canvas på 5 minuter!

I senaste föreläsningen om affärsmodeller med Arne krokan fick vi i uppgift att skriva ett blogginlägg om business model canvas.

Varför bör man ha en affärsmodell?

En affärsmodell kan beskrivas på olika sätt men min mening är att det är en teoretisk beskrivning på hur ett företag skall fungera. Den innehåller som regel en beskrivelse på hur intäkter skall komma in, hur varor eller tjänster produceras och en leveransmodell som beskriver hur företaget når sina kunder.

Syftet med en affärsmodell är att förenkla och ta fram de viktigaste punkterna i värdeskapandet. Samt öka förståelsen för företagets ofta kompelexa konstellation. Att ha en utarbetad affärsmodell underlättar också för att söka investeringar för företaget.

I vår digitaliserande tid gäller det att man följer med i utvecklingen och agerar proaktivt för ändringar som sker i samhället. För att göra sig mer redo för utmaningar ens företag finns det några centrala frågor man bör ställa sig själv.

 • Finns det risk att affärsmodellen ändras i vår bransch? Ett exempel är skivbutiken, ingen kunde nog förutspå när CD-skivan kom att i framtiden skulle all distribution av musik skötas digitalt. Det gäller att var kritisk och realistisk inför det faktum att branschen kan ändra sig.
 • Vilka konsekvenser vill det få för vårt företag? – Här gäller det att ha förmågan att analysera företagets kärnkompetens samt konkurrenskraft. Om ett förtag har kompetens inom ett område, kan det användas på nya sätt om branschen ändras?

 Business model canvas

Business model canvas är en affärsmodell som är enkel att använda och ger en fin översikt över företaget. Den funkar oavsett om företaget är i startfasen eller redan etablerade. Business model canvas består utav 9 stycken olika fält som tillsammans skapar affärsmodellen.

 • Värdelöfte – Vad erbjuder företaget?
 • Resurser – Vad behöver företaget för resurser?
 • Kundsegment – Vem är företagets kund?
 • Kundrelationer – Hur förhåller sig företaget till sina kunder?
 • Kanaler – Hur når företaget kunderna?
 • Kärnaktiviteter – Vad är företagets kärnaktivitet?
 • Samarbetspartner – Vilka externa aktörer hjälper företaget?
 • Kostnader – Vad har företaget för kostnader?
 • Intäkter – Hur tjänar företaget pengar?

 

Jag och Helene bestämde oss för att samarbeta och göra en film för att mer utförligt kunna förklara hur business model canvas fungerar. Vi valde att använda Airbnb som exempel.

Har du lust att göra din egen business model canvas? Spana in dessa länkar!

Business model canvas mall: https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Innovation Norgehttp://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/#.VqExBpPhDjA