Design sprint – Från idé till verklighet på 5 dagar!

Vad är design sprint?

Design sprint är en metod som är utvecklad utav Jake Knapp och hans två kollegor på Google Ventures.  Ordet sprint syftar till att man tidsbegränsar designprocessen för att tvinga fram beslut och effektivisera arbetet. En design sprint ska ”by the book” pågå i 5 dagar där varje dag innefattar ett nytt steg i processen.

Idén om Design sprint fick Knapp när han insåg att han arbetade som bäst när han hade ont om tid, metodens mål är att lösa problem, testa nya idéer och få mer gjort på kortare tid. Enligt Knapp är Design sprint en kombination utav de bästa inom innovation, affärsstrategi, beteendevetenskap, design och mer – paketerad i en metod som alla team klarar av att genomföra.

Hur går det till?

En design sprint ska enligt Jakes Knapps bok pågå under 5 dagar och ske i 5 steg. Ett steg för varje dag. En design sprint ämnar sig åt att skapa nya ideer och innovationer på kort tid, avsett om det är en hemsida, ny tjänst, App eller kanske en kandidatuppsats?

 

Steg 1

Första steget i sprinten är att planera de kommande dagarna. Där skall du formulera ett antal sprint frågor, det kan för exempel vara att formulera frågor som ska besvaras under sprinten, vart vill vi och hur kommer vi dit? Vad kan gå fel och vad krävs för att undvika det?

I första steget kartlägger man också hela projektet som man ska arbeta med.  Hur ser situationen ut idag? Kartlägg all nödvändig information och försök att skapa en bild över vad du önskar att uppnå med din design sprint.

I en design sprint är det viktigt att alla de personer med insyn och kompetens om projektet finns tillgängliga. Det är nödvändigt att samla de personer som har olika bakgrunder inom företaget, och att alla vet om utmaningen som sprinten handlar om.Att intervjua och höra med experter för att få kunskap och insikt i utmaningen är en viktig faktor för att lyckas.

Välj ett specifikt mål – Att välja ett specifikt mål handlar om att ringa in det målet man satt sig för sprinten. I detta steg väljer man ut de ”sprint frågor” som gjordes i det första steget som är relevanta i förhållande till det utformade målet.

 

Steg 2

Andra dagen på sprinten handlar om att hitta lösningar på det målet som sattes dagen innan. För att hitta en lösning rekommenderar GV en två-stegs process.

  1. Förändra och förbättra
  2. Tänka fram nya lösningar

Förändra och förbättra 

Ta dina insikter från första dagen och försök att komponera det till en lösning till slutet av dagen. GV uppmuntrar i boken till:

 

 

“” …search for existing ideas you can use in the afternoon to inform your solution. It’s like playing with Lego bricks: first gather useful components, then convert them into something original and new.”

 

I tillägg till de material och ideér du kom fram till i dag 1, är det också nödvändigt att göra en analys inom företaget för att lättare kunna lokalisera problemet. Att se vad konkurrenter gör eller företag som har haft liknande problem har gjort kan också vara ett smart drag för att skaffa insikt.

 

Tänka fram nya lösningar

Nästa steg är att skissa på idéer som kan bidra till en lösning på problemet. Såhär skriver boken om detta steg:

 

“Everyone can write words, draw boxes, and express his or her ideas with the same clarity. If you can’t draw (or rather, if you think you can’t draw), don’t freak out. Plenty of people worry about putting pen to paper, but anybody-absolutely anybody-can sketch a great solution.”

 

GV föreslår också fyra steg för att skapa din skiss

  1. Anteckningar
  2. Ideer
  3. “Galna 8:or”
  4. Lösnings-skiss

Anteckningar – Här skall ni visa fram allt material ni hittills arbetat fram och sedan anteckna det ni tycker är användbart.

Ideer – Här skall du anteckna dina idéer och försöka att få översikt och strukturera dem bättre.

“Galna 8:or” – I detta steg ska du ta dina bästa ideer och sedan skissa 8 olika lösningar på problemet på 8 minuter. En effektiv övning som tvingar fram kreativiteten.

Lösningsskiss – GV teamet menar att “”If no one can understand the solution in sketch form, it’s not likely to do any better when it’s polished,” alltså, skissen på lösningen måste vara enkel att förstå och genomförbar.

Steg 3

 

Steg tre i sprinten handlar om att tänka kritiskt kring varje lösning ni kommit fram till och försöka se vilken av idéerna som har störst chans att bli verklig. När man till sist har bestämt sig för vilken ide man skall gå för är nästa steg att skapa en steg- för -steg plan för prototypen som teamet skall ta fram.

Beslut

Här bestämmer man vilken lösning som är bäst lämpad att bli en prototyp. För att komma till beslutet kan man för exempel låta teamet rösta, diskutera det bästa/sämsta med idéerna för att enklare komma till beslutning.

Steg för steg plan

Innan det är dags att skapa en prototyp av lösningen skapar man en steg för- steg- plan över hur det skall gå till. Meningen med att skapa en steg- för- steg plan är att lokalisera eventuella risker med projektet innan man skapar en prototyp. Genom att kartlägga planen kan man lättare se hur stegen hänger ihop och föreställa sig hur det färdiga resultatet kommer att se ut.

Steg 4

Steg fyra i sprinten handlar om att förvandla steg- för- steg planen till en realistisk prototyp som går att testa. Om du för exempel ska bygga en App eller hemsida är det i detta steg du skapar en prototyp utifrån den idé du bestämt dig för från de tidigare stegen.  Som GV säger:

“Stepp 4 is about illusion. You’ve got an idea for a great solution. Instead of taking weeks, months, or, heck, even years building that solution, you’re going to fake it. In one day, you’ll make a prototype that appears real….And on [day 5], your customers—like a movie audience—will forget their surrounding and just react.”

 

Utformningen av  appen/hemsidan/tjänsten eller vad än är du gör behöver inte vara perfekt, det handlar om att göra något bra nog för att testa på de som skall använda tjänsten/produkten. Att skapa en App eller en hemsida på en dag kan tyckas vara omöjligt, men ska man tro Jeff Knapp och hans kollegor på Google kan man komma tillräckligt långt på en prototyp på enbart en dag.

 

Steg 5

Sprintens sista dag handlar om att testa prototypen som skapades dagen innan. I den här fasen handlar det om att låta framtida användare testa prototypen och observera detta. Enligt boken till Jeff Knapp räcker det med att intervjua 5 personer för att få reda på hela 85% av insikterna!

Boken rekommenderar också att varje testperson skall intervjuas en och en i cirka en timmes tid. Knapp menar att 15 minuter skall gå till demonstrering av prototypen och ca 45 minuter för att ställa frågor till användaren. I denna fas kartlägger man vad som fungerar och inte fungerar utifrån en användares perspektiv. Det handlar om att förstå vad kunderna tycker är bra och vad de tycker har förbättringspotential.

 

Detta citat från boken tycker jag sammanfattar bra vad för kunskap man kan få genom en sprint:

“Maybe the best part about a sprint is that you can’t lose. If you test your prototype with customers, you’ll win the best prize of all—the chance to learn, in just five days, whether you’re on the right track with your ideas. The results don’t follow a neat template. You can have efficient failures that are good news, flawed successes that need more work, and many other outcomes.”

 

Sugen på att göra en design sprint?

 

 

Länk till boken HÄR

Länk till sprint – checklist HÄR 

 

 

 

 

 

 

Källor:

https://zapier.com/blog/google-ventures-design-sprint/

https://billogram.com/blog/vad-design-egentligen-ar-och-hur-du-anvander-det-for-att-utveckla-ditt-foretag-del-2/

Leave a Reply

Your email address will not be published.